Chřestové menu

6. – 20. 5. 2020

Chřest je rostlina vytrvalá.  Pěstuje se na jednom stanovišti až 15 let.

Nejstarší vyobrazení chřestu a tedy nejstarší doklady o jeho pěstování pochází už ze starého Egypta.  Název je odvozen z původně řeckého slova asparagos, a odvozuje se od staroíránského slova sparagea, což znamená výhonek nebo prut.

My si letos pro Vás z těchto “ prutů“ připravíme zajímavé pokrmy a věříme, že si na tomto speciální menu pochutnáte.