16. 5. – 29. 5. 2018

Chřest je rostlina vytrvalá.  Pěstuje se na jednom stanovišti až 15 let.

Nejstarší vyobrazení chřestu a tedy nejstarší doklady o jeho pěstování pochází už ze starého Egypta.  Název je odvozen z původně řeckého slova asparagos, a odvozuje se od staroíránského slova sparagea, což znamená výhonek nebo prut.

My jsme si letos pro Vás z těchto “ prutů“ připravili zajímavé pokrmy a věříme, že si na tomto speciální menu pochutnáte.