Přijďte s námi oslavit svátek mini-piva aneb zveme Vás na X. ročník festivalu Slunce ve skle.
Můžete se těšit na širokou paletu účinkujících mini pivovarů a bohatý doprovodný 2 denní program.