Tradiční každoroční regionální akce, které se s pivovarem účastníme.